dinsdag 30 juni 2009

Cito toets onderdelen oefenen

Voor het oefenen van de Cito toets is informatie over de verschillende onderdelen van de eindtoets erg handig.

De Cito toets bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen, wiskunde, studievaardigheden en wereldoriƫntatie.
(Het onderdeel wereldoriƫntatie is een optioneel onderdeel, en de school mag ervoor kiezen dit onderdeel niet af te nemen.)

Hieronder de Cito eindtoets onderdelen met tussen haakjes het aantal opgaven.

Taal (100)
Invullen van teksten (30)
Spelling (20)
Begrijpend lezen (30)
Woordenschat (20)

Rekenen-Wiskunde (60)
Getallen en bewerkingen (25)
Verhoudingen, breuken en procenten (20)
Meten, meetkunde, tijd en geld (15)

Studievaardigheden (40)

Studieteksten (10)
Informatiebronnen (10)
Lezen van schema’s, tabellen en grafieken (10)
Kaartlezen (10)

Wereldorientatie (90)
Aardrijkskunde (30)
Geschiedenis (30)
Natuuronderwijs (30)

Voor meer info zie: Wikipedia.org

Zie hier een oefen opgave uit cito 2009

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen