woensdag 1 december 2010

Cito Oefenen

Cito oefenen doet inmiddels iedereen. 

Het oefenen voor de cito toets doet inmiddels elk kind. Zowel op school als thuis wordt geoefend met een voorbeeld cito toets. Het cito toets oefenen gebeurd zowel in groep 7 als in groep 8. Het oefenen met de cito toets is een prima manier om te wennen aan de vraagstelling. 

Op cito-toets.com hebben wij eerder aandacht besteed aan het oefenen met Cito.
Zie bijvoorbeeld ons cito oefenen overzicht.


vrijdag 1 oktober 2010

Cito 2011 afnamedata

Cito toets 2011 wordt naar verwachting afgenomen op 1, 2 en 3 februari met een rapportage in de week van 28 februari.

In de planning is rekening gehouden met de officiele voorjaarsvakanties.

De inschrijving voor de deelname aan de Eindtoets Basisonderwijs is in september van start gegaan. Alle basisscholen in Nederland ontvangen een inschrijfformulier."

Zo meldt Cito op haar website

lees meer over Cito toets oefenen


maandag 5 oktober 2009

Cito toets niet verplicht

In verschillende postings hebben we het gehad over het citotoets oefenen.

Om het belang van de citotoets enigszinds te relativeren wil wij u wijzen op het volgende artikel in Trouw van 10 September over de Democratische school.

Los van de discussie over de voor-  en nadelen van democratisch onderwijs is het interessant te vernemen dat op Basisschool De Ruimte de cito toets niet verplicht is.

"Wie wil, kan meedoen met toetsen als de Citotoets, maar het hoeft niet. Wel worden de vorderingen van de leerlingen gevolgd en beschreven door de begeleiders."

"Studenten kunnen eindexamen doen als ze willen, vmbo, havo of vwo, staatsexamen kan ook.” Maar er zijn leerlingen die zonder examen van school gaan, erkent zij. „Dat geeft niks. Door met vervolgopleidingen te praten en daar toetsen te laten afnemen, lukt het om ze goed verder op weg te helpen.”

De vrijheid op dergelijke scholen gaat soms wel erg ver. Toch is dit een mooie illustratie van hoe naast de citotoets de mening van de school en de ouders wel degelijk meeweegt bij toelating tot het vervolgonderwijs.

In een eerdere posting over de cito score hebben we ook al aangegeven dat de toelating op basis van de citoscore verschilt per vervolg opleiding. U staat als ouder of school dus nooit machteloos.

Graag horen wij over dit onderwerp uw mening.
Heeft u een soortgelijke ervaring? plaats dan een reactie.

dinsdag 22 september 2009

Cito studievaardigheden oefenen

Voor het onderdeel studievaardigheden van de cito toets vindt u hieronder een voorbeeld vraag.

Voor meer Cito oefeningen zie ook:
Cito taal oefenen, Cito rekenen oefenen en Cito wereldorientatie oefenen

In het Cito onderdeel studievaardigheden vindt u vragen zoals de volgende:

Wat is een droom eigenlijk? Je kunt hem niet vastpakken. En als je pech hebt, kun je je hem niet eens herinneren. Je ligt lekker in je bed te slapen. Je rust uit en denkt nergens aan. Hoewel, dat denk je maar. Want je hoofd werkt op volle toeren. Alles wat je die dag beleefd hebt, ben je op dat moment aan het verwerken. Zonder dat je dat weet. Ervaringen die in je hoofd blijven hangen, komen vaak terug in je droom. Je verwerkt dus de gebeurtenissen die je meegemaakthebt. Soms bereiden dromen je voor op de toekomst. Als je bijvoorbeeld in het weekend iets heel leuks gaat doen.Die week ervoor heb je er dan vast al een droom over gehad.

Hoe kun je de informatie in bovenstaand stukje het beste samenvatten?

1) Als je lekker in je bed ligt te slapen, rust je uit en
denk je nergens aan. Maar soms droom je ook nog.

2) Dromen zijn eigenlijk bedrog. Je kunt ze niet
vastpakken. En als je pech hebt ben je ze alweer
vergeten als je wakker wordt.

3) Ervaringen blijven soms in je hoofd hangen. En
soms moet je ook al vooruit denken aan dingen die
nog gebeuren gaan.

4) In je dromen verwerk je dingen die je bezig
houden; gebeurtenissen die je hebt meegemaakt
of die je nog te wachten staan.

(De volledige eindtoets voor ouders kunt u hier downloaden.)

Het goede antwoord op deze cito studievaardigheden vraag is: 4
--
U kunt ook de cito-toets thuis oefenen op CD. Met de citotoets Toetstrainer.

vrijdag 11 september 2009

Vragen Cito 2009

3 voorbeeld vragen uit Cito 2009 vindt u hieronder.

Voor meer Cito oefeningen zie ook:
Cito taal oefenen, Cito rekenen oefenen en Cito wereldorientatie oefenen

In de citotoets van 2009 zaten o.a. de volgende vragen:

In welke zin is het dikgedrukte woord fout gespeld?
A) Brooddeeg moet heel goed gekneed worden.
B) De kat bespiede de jonge vogeltjes.
C) De scheidsrechter heeft het doelpunt afgekeurd.
D) Het politiebusje blokkeerde de oprit.

Tijdens de Olympische Spelen in Sydney werd friet verkocht in bakjes die gemaakt waren van maïsmeel. Ook de vorken, lepels en messen waren van maïsmeel gemaakt. Waarom heeft men deze spullen van maïsmeel gemaakt?
A) Maïsmeel geeft een lekkere smaak aan de friet.
B)  Met maïsmeel kunnen veel verschillende kleuren gemaakt worden.
C) Spullen gemaakt van maïsmeel blijven langer warm.
D) Spullen gemaakt van maïsmeel vervuilen het milieu niet.

Voor meer vragen zie ook dagblad Trouw

Op de hoogte blijven over de Cito toets? U kunt ons ook volgen via email

woensdag 2 september 2009

citotoets oefenen onderdeel wereldorientatie

Voor het Cito toets onderdeel wereldorientatie geeft Cito zelf in de "eindtoets voor ouders" de volgende oefen opgaven.

Voor meer Cito oefeningen zie ook:
Cito taal oefenen en Cito rekenen oefenen.

Hieronder de Citotoets oefeningen voor wereld orientatie:

Welk terrein of welk gebouw heeft
tegenwoordig dezelfde functie als een hunebed
in de prehistorie?

- een kerkhof
- een rechtbank
- een pakhuis
- een theater

Nadine is op vakantie geweest. Zij heeft veel
tempels bezocht. Die tempels zijn gewijd
aan Krishna, Ganesch en Shiva, goden uit de
godsdienst van de Hindoes. In welk land is Nadine geweest?

- in India
- in Saoedi-Arabië
- in Japan
- in Spanje

(De eindtoets voor ouders kunt u hier downloaden.)

U kunt ons ook volgen via email

Antwoorden wereldorientatie:
- kerkhof
- india

vrijdag 28 augustus 2009

Cito toets oefenen onderdeel Taal

Als oefening voor het Cito onderdeel Taal geven we hier twee oefen opgaven. (zoals te vinden op de site van Cito zelf)

kijk hier voor cito toets oefenen rekenen - wiskunde

Hieronder volgt eerst een stuk tekst en daarna de opgaven.

Iemand van 75 jaar heeft in zijn leven 25 jaar
geslapen. Ga maar na: een mens slaapt gemiddeld
acht uur per dag, een dag heeft 24 uren. Dus een
mens verslaapt een derde van zijn leven. Ben je nu
tien jaar, dan heb je al meer dan drie jaar liggen
slapen. Als je bedenkt wat je in die tijd allemaal
had kunnen doen, dan kun je wel eens spijt krijgen
van al dat geslaap. Waarom slapen we dan toch?
Blijf gewoon wakker en je kunt honderden films
zien, duizenden boeken lezen en eindeloos
internetten. Al zou je dat willen, het lukt je gewoon
niet. Je kunt één nacht wakker blijven, en wie weet,
heel misschien wel twee. Maar er komt een
moment dat je onherroepelijk in slaap valt. Dat
komt doordat je zonder slaap niet kunt overleven.
Je lichaam heeft op vaste tijden slaap nodig. Om
nieuwe energie op te doen en om alle indrukken
van de dag te verwerken.
Het zijn ook niet je vader en moeder die bepalen
wanneer je gaat slapen. Het moment waarop je
moet slapen, wordt geregeld door een klok in je
hersenen. Die klok heet de biologische klok en die
regelt het ritme van je leven. Hij verdeelt je leven
in perioden van ongeveer een dag en zorgt ervoor
dat je steeds rond dezelfde tijd zin hebt om zeven
of acht uur te gaan slapen. Er zit nog een klok in je
hoofd. Die regelt je lichaamstemperatuur. Als je
slaapt, is je lichaam iets kouder dan wanneer je
wakker bent. De warmteklok zorgt er dan ook voor
dat vlak voordat je wakker wordt je temperatuur
weer wat omhoog gaat.


Cito toets oefen opgave 1:
Lees: Al … verwerken.
Met welke bedoeling heeft de schrijver dit stukje vooral
geschreven?
Dit stukje is vooral bedoeld om ...
A je de goede raad te geven om op vaste tijden te
gaan slapen.
B je te informeren hoe lang je wakker kunt blijven.
C je te waarschuwen dat je na enige tijd
onherroepelijk in slaap valt.
D je uit te leggen waarom je niet zonder slaap kunt.

Cito toets oefen opgave 2:

Opgave 2
Lees: Het … gaat. (r. 19 t/m 31)
Welke tussentitel past het best bij dit stukje?
A Dag en nacht
B Je moet op tijd naar bed
C Klokken in je hoofd
D Te veel slaap is niet goed

Antwoorden.
Oefen opgave 1: D
Oefen opgave 2: C